CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN UY TÍN TẠI BÌNH ĐỊNH

Công ty dịch vụ sự kiện Bình Định, Công ty tổ chức sự kiện uy tín tại Bình Định, Kho thiết bị sự kiện tại Bình Định, Dịch vụ cho thuê nhân sự tại Bình Định, Tổ chức sự kiện tại Bình Định

Dịch vụ cho thuê phòng hội thảo tại Binh Định ấn tượng

Giá Hội thảo tại Bình Định : Chỉ từ...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Phòng Đẹp - Đủ thiết bị

Giá rẻ bất ngờ

15,500,000 ₫

25,000,000 ₫

394 Khách đã chọn

MỜI BẠN ĐẶT

Dịch vụ tổ chức Hội nghị hội thảo ấn tượng đẳng...

Giá Hội thảo tại Bình Định: Chỉ từ...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Chuyên nghiệp - Uy tín

Giá rẻ bất ngờ

Liên hệ

301 Khách đã chọn

MỜI BẠN ĐẶT

Dịch vụ cho thuê âm thanh ánh sáng tại Bình Định

Giá thuê âm thanh ánh sáng ưu đãi: Chỉ từ...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Uy tín - Chuyên nghiệp

Giá rẻ bất ngờ

1,500,000 ₫

1,950,000 ₫

323 Khách đã chọn

MỜI BẠN ĐẶT

Dịch vụ tổ chức trang trí và thiết kế Ngày 8/3 trọn gói...

Giá dịch vụ trang trí 8/3 ưu đại: Chỉ từ...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trang trí đẹp - sang trọng

Giá rẻ bất ngờ

6,500,000 ₫

7,500,000 ₫

324 Khách đã chọn

MỜI BẠN ĐẶT