Tổ chức khánh thành tại Trà Vinh,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Trà Vinh-Viet Green Event Trà Vinh

Tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Event Trà Vinh đáp 50 nhân sự lắp đặt thiết bị, 200 nhân sự MC, lễ tân, múa lân sư rồng, ca sỹ, nhóm nhảy múa... và 100 nhân sự trang trí…

Tổ chức khánh thành tại Tiền Giang,lễ cắt băng khánh thành tại Tiền Giang chuyên nghiệp-Viet Green Event Tiền Giang

Công ty sự kiện Xanh Thái Nguyên duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Thanh Hóa,lễ cắt băng khánh thành tại Thanh Hóa chuyên nghiệp-Viet Green Event

Công ty tổ chức sự kiện Xanh Thanh Hóa cung ứng được hơn 5000m2 nhà bạt không gian khung thép Singapore mới, kiên cố. Cung ứng hệ thống âm thanh sự kiện phục vụ đến 1000 người với hiệu ứng…

Tổ chức khánh thành tại Thái Nguyên,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Thái Nguyên-Viet Green Evnet Thái Nguyên

Công ty tổ chức sự kiện Xanh Thái Nguyên cung ứng được hơn 5000m2 nhà bạt không gian khung thép Singapore mới, kiên cố. Cung ứng hệ thống âm thanh sự kiện phục vụ đến 1000 người với hiệu ứng…

Tổ chức khánh thành taijThais Bình,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Thái Bình-Viet Green Evnet Thái Bình

Công ty sự kiện Xanh Thái Bình duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Tây Ninh,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Tây Ninh-Viet Green Evnet Tây Ninh

Công ty sự kiện Xanh Tây Ninh cam kết báo giá lễ khánh thành và tiệc mừng lễ khánh thành trọn gói cho khách hàng trong vòng 30 - 45 phút sau khi nhận yêu cầu, với giá cả ưu…

Tổ chức khánh thành tại Sơn La,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tạo Sơn La-Viet Green Event Sơn La

Công ty sự kiện Xanh Sơn La cam kết báo giá lễ khánh thành và tiệc mừng lễ khánh thành trọn gói cho khách hàng trong vòng 30 - 45 phút sau khi nhận yêu cầu, với giá cả ưu…

Tổ chức khánh thành tại Sóc Trăng,lễ cắt băng khánh thành tại Sóc Trăng chuyên nghiệp-Viet Green Event Sóc Trăng

Công ty tổ chức sự kiện Xanh Sóc Trăng cung ứng được hơn 5000m2 nhà bạt không gian khung thép Singapore mới, kiên cố. Cung ứng hệ thống âm thanh sự kiện phục vụ đến 1000 người với hiệu ứng…

Tổ chức khánh thành tại Quảng Trị,lễ cắt băng khánh thành tại Quảng Trại chuyên nghiệp-Viet Green Event Quảng Trị

Công ty sự kiện Xanh Quảng Trị duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Quảng Ninh,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Quảng Ninh-Viet Green Evnet Quảng Ninh

Công ty sự kiện Xanh Quảng Ninh duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Quảng Ngãi,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi-Viet Green Event Quảng Ngãi

Công ty sự kiện Xanh Quảng Ngãi cam kết báo giá lễ khánh thành và tiệc mừng lễ khánh thành trọn gói cho khách hàng trong vòng 30 - 45 phút sau khi nhận yêu cầu, với giá cả ưu…

Tổ chức khánh thành tại Quảng Nam,lễ cắt băng khánh thành tại Quảng Nam chuyên nghiệp-Viet Green Event Quảng Nam

Công ty tổ chức sự kiện Xanh Quảng Nam cung ứng được hơn 5000m2 nhà bạt không gian khung thép Singapore mới, kiên cố. Cung ứng hệ thống âm thanh sự kiện phục vụ đến 1000 người với hiệu ứng…

Tổ chức khánh thành tại Quảng Bình,lễ cắt băng khánh thành taị Quảng Bình-Viet Green Event Quảng Bình

Tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Event Qiangr Bình đáp 50 nhân sự lắp đặt thiết bị, 200 nhân sự MC, lễ tân, múa lân sư rồng, ca sỹ, nhóm nhảy múa... và 100 nhân sự trang trí…

Tổ chức khánh thành tại Phú Yên,lễ cắt băng khánh thành tại Phú Yên chuyên nghiệp-Viet Green Event Phú Yên

Công ty sự kiện Xanh Phú Yên duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Phú Thọ,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Phú Thọ-Viet Green Event Phú Thọ

Tổ chức sự kiện Xanh Phú Thọ cam kết thực hiện đúng với hợp đồng đã ký, giữ đúng chất lượng, tốc độ, uy tín về sản phẩm mình cung cấp đến khách hàng. Vì sự tin yêu và hài…

Tổ chức khánh thành tại Ninh Thuận,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Ninh Thuận-Viet Green Event Ninh Thuận

Công ty tổ chức sự kiện Xanh Ninh Thuận cung ứng được hơn 5000m2 nhà bạt không gian khung thép Singapore mới, kiên cố. Cung ứng hệ thống âm thanh sự kiện phục vụ đến 1000 người với hiệu ứng…

Tổ chức khánh thành tại Ninh Bình,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Ninh Bình-Viet Green Evnet Ninh Bình

Công ty sự kiện Xanh Ninh Bình cam kết báo giá lễ khánh thành và tiệc mừng lễ khánh thành trọn gói cho khách hàng trong vòng 30 - 45 phút sau khi nhận yêu cầu, với giá cả ưu…

Tổ chức khánh thành tại Nghệ An,lễ cắt băng khánh thành tại Nghệ An chuyên nghiệp-Viet Green Event Nghệ An

Công ty sự kiện Xanh Nghệ An duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Nam Định,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Nam Định-Viet Green Event Nam Định

Công ty sự kiện Xanh Nam Định cam kết báo giá lễ khánh thành và tiệc mừng lễ khánh thành trọn gói cho khách hàng trong vòng 30 - 45 phút sau khi nhận yêu cầu, với giá cả ưu…

Tổ chức khánh thành tại Long An,lễ cắt băng khánh thành tại Long An chuyên nghiệp-Viet Green Event Long An

Công ty sự kiện Xanh Long An duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

BACK TO TOP